Miten lapsuuden trauma vaikuttaa aikuisiän mielenterveyteen?

Miten lapsuuden trauma vaikuttaa aikuisiän mielenterveyteen?

Lapsuus on tärkeä kehitysvaihe ihmiselämässä ja sen aikana koetut tapahtumat voivat jättää pysyviä jälkiä mielen maisemaan. Lapsuuden traumaattiset kokemukset voivat heijastua aikuisiän mielenterveyteen ja vaikuttaa eri tavoin elämän eri osa-alueilla. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten lapsuuden trauma vaikuttaa aikuisiän mielenterveyteen.

Mikä on trauma?

Trauma tarkoittaa henkistä tai fyysistä vammautumista ihmiselle, joka johtuu kohdattujen tapahtumien äärimmäisyydestä ja voimakkuudesta. Traumassa henkilö voi kokea hätää, autottomuutta ja voimattomuutta.

Lapsuuden traumaattiset kokemukset

Lapsuuden traumaattiset kokemukset voivat olla monenlaisia. Ne voivat sisältää fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa, hylkäämistä ja laiminlyöntiä perhepiirissä, vanhempien päihteiden käyttöä ja mielenterveysongelmia, vanhempainriitoja ja avioerotilanteita. Myös vakavat sairastumiset ja onnettomuudet voivat aiheuttaa lapselle trauman.

Lapsuuden trauman vaikutus aikuisiän mielenterveyteen

Lapsuuden trauma voi vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen eri tavoin. Traumalle altistuminen voi johtaa mielenterveyden häiriöihin, kuten ahdistuneisuus- ja masennustiloihin, posttraumaattiseen stressihäiriöön sekä dissosiatiivisiin häiriöihin. Lapsuuden trauma voi vaikuttaa myös ihmisen kykyyn luottaa toisiin ihmisiin ja sitoutua ihmissuhteisiin.

Posttraumaattinen stressihäiriö

Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD) on häiriö, joka kehittyy henkilölle, joka on kokenut traumaattisen tapahtuman tai toistuvat traumaattiset tapahtumat. PTSD voi vaikuttaa henkilön elämään monin tavoin. Sen oireet ovat muun muassa unettomuus, pelot, painajaiset sekä muistikatkokset traumaattisesta tapahtumasta. PTSD:n hoitoon kuuluu yleensä psykoterapia ja/tai lääkitys.

Ahdistuneisuus- ja masennustilat

Lapsuuden trauma voi vaikuttaa myös henkilön kehittymiseen ahdistuneisuus- ja masennustiloiksi aikuisiässä. Trauma voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisen kykyyn rentoutua, rentoutua ja nauttia elämästä. Henkilö voi tuntea masennusta tai ahdistusta ilman näkyvää syytä ja olla usein huolissaan tulevaisuudesta.

Dissosiatiiviset häiriöt

Dissosiatiiviset häiriöt ovat häiriöitä, jotka liittyvät kokin kehon ja mielen erottamiseen. Trauma voi aiheuttaa dissosiatiivisen häiriön, joka johtaa henkilön tunteiden, kuten tunteiden, tunteiden ja identiteetin, tuntemuksen erottamiseen.

Luottamuksen puute ihmissuhteissa

Lapsuuden trauma voi vaikuttaa ihmisen kykyyn luottaa toisiin ihmisiin ja sitoutua ihmissuhteisiin. Trauma voi aiheuttaa pelkoa lähentyä ihmisten kanssa ja johtaa välttämiskäyttäytymiseen. Ihmisen kyky ylläpitää terveitä ihmissuhteita voi olla vaurioitunut, eikä hän saa voimaa yhteyksistään muihin ihmisiin.

Hoito lapsuuden trauman aiheuttamiin mielenterveysongelmiin

Lapsuuden trauman vaikutusta aikuisiän mielenterveyteen voidaan lievittää. Hoito voi auttaa henkilöä saavuttamaan hallinnan yli trauman ja lieventää emotionaalista tuskaa.

Lapset, jotka kokevat trauman, tarvitsevat tukea ja apua toipuakseen. Vanhempien ja muiden aikuisten on tärkeä antaa tukea ja viestejä siitä, että lapsen tunteita ja kokemuksia otetaan huomioon. Jos trauman oireita ilmenee, on tärkeää hankkia apua ammattilaisilta. Käytettävissä olevat hoitomenetelmät ovat monipuolisia ja sisältävät psykoterapiaa, lääkkeitä ja muita vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Vanhemmat voivat auttaa lapsiaan kehittämään kykyjään käsitellä vaikeita tunteita ja löytämään keinoja lievittää tunnekuormaa. Vanhempien on syytä pyrkiä avoimeen ja tukevaan vuorovaikutukseen, kuunnella lapsen kokemuksia ja pelkoja sekä huomioida tarvittaessa lapsen hoitotarpeet.

Johtopäätös

Lapsuuden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta aikuisiän mielenterveyteen keskustellaan yhä enemmän. Tutkimukset osoittavat yhä vakuuttavammin, että lapsuuden traumat voivat vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämään ja vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen. Varhainen intervention ja asianmukainen hoito voivat kuitenkin edistää toipumista lapsuuden traumoista ja auttaa ihmistä saavuttamaan tasapainon elämään.