Sisiliskojen elinympäristöt

la meteorología y el clima

Sisiliskojen elinympäristöt ovat monipuolisia ja eri lajit viihtyvät erilaisissa ympäristöissä. Sisiliskot ovat yleisiä eteläisissä ja lämpimissä maissa, mutta niitä esiintyy myös pohjoisemmassa Euroopassa. Suomessa sisiliskot ovat harvinaisia.

Sisiliskojen elinympäristöt eteläisissä maissa

Sisiliskot viihtyvät etenkin kivikkoisilla ja aurinkoisilla maastoilla. Niitä voi löytää kivien, kivikkojen, aavikoiden ja kallioiden keskeltä. Sisiliskot ovat myös yleisiä puutarhoissa ja pihoilla, joilla on paljon kiviä ja muuria.

Sisiliskot ovat erittäin sopeutuvia ja niitä on helppo tunnistaa niiden ihon värin mukaan. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa yleinen viher- ja kivisiliska viihtyy erityisesti kuivilla kivikkoalueilla. Sen väritys on viher-harmaa tai ruskea, mikä auttaa sitä pysymään huomaamattomana kivikossa. Kivisilikalla on myös erinomainen kyky piiloutua kivien alle, joten se on vaikea huomata.

Sisiliskojen ravinto koostuu etenkin hyönteisistä, hämähäkeistä ja niveljalkaisista. Niitä voi löytää myös tienvarsilta, sillä ne viihtyvät lämpimissä paikoissa.

Sisiliskojen elinympäristöt pohjoisemmassa Euroopassa

Pohjoisemmassa Euroopassa, kuten Suomessa, sisiliskot ovat harvinaisia ja niitä voi löytää lähinnä Etelä-Suomesta. Suomen sisiliskolajit ovat muurahais-, rantamuuri- ja kivisiliska. Muurahais- ja rantamuurisiliska ovat pieniä ja melko näkymättömiä, kun taas kivisiliskalla on takaraajassaan karvaiset "piikit".

Pohjoisemmassa Euroopassa sisiliskojen elinympäristöt ovat hyvin erilaisia kuin eteläisemmillä alueilla. Ne viihtyvät esimerkiksi kosteilla ja varjoisilla kallioilla tai kuivilla ja avoimilla kangasmailla. Pohjoisempaa päästessä myös sisiliskojen ravinto luonnossa muuttuu. Niiden ravinto koostuu esimerkiksi hämähäkeistä, muurahaisista, ampiaisista ja paarmoista.

Pohjoisemman Euroopan ilmastoasetelmat ovat haastavammat sisiliskoille kuin eteläisemmät alueet. Kuivuus ja kylmyys voivat asettaa sisiliskoille haasteita. Siksi Suomessa sisiliskojen esiintymät ovatkin huomionarvoisia ja arvokkaat.

Sisiliskot ja ihmiset

Sisiliskot ovat hyödyllisiä ötököiden syöjiä, ja niitä voi apuvoimana hyödyntää myös puutarhan hoitamisessa. Ne syövät etenkin tuholaisia, kuten hämähäkkejä ja muurahaisia, jotka voivat tehdä tuhoa puutarhassa. Sisiliskojen asuttamisesta puutarhaan voi olla siis hyötyä.

Maailmanlaajuisesti jonkin verran sisiliskoja uhkaavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset, elinympäristöjen häviäminen sekä ihmisten ja eläinten aiheuttaman häiriön vaikutukset. Siksi on tärkeää suojella sisiliskoja ja niiden elinympäristöjä mahdollisuuksien mukaan.

Yhteenveto

Sisiliskot ovat monipuolisia eläimiä, jotka viihtyvät erilaisissa ympäristöissä. Eteläisissä maissa niitä voi löytää kivikkoisilta ja aurinkoisilta paikoilta, kun taas pohjoisemmassa Euroopassa ne viihtyvät kosteilla ja varjoisilla kallioilla tai kuivemmilla avoimilla kankailla. Sisiliskot ovat hyödyllisiä ötököiden syöjiä, ja ne voivat olla apuna esimerkiksi puutarhan hoidossa. Sisiliskojen suojelu on tärkeää, jotta ne säilyvät myös tulevaisuudessa osana luonnon monimuotoisuutta.